Introducció

Atesa l’alta incidència de mal d’esquena que hi ha entre el personal de la UIB, hem dissenyat un projecte ergonòmic que es basa en la realització d’exercicis i estiraments de fisioteràpia durant la feina, junt amb l’adopció de postures correctes quan seiem davant l’ordinador i la col·locació adequada dels elements de feina (cadira, taula, pantalla, faristol, reposapeus, etc.).

Per facilitar la realització d’exercicis i estiraments durant la feina, hem filmat els exercicis en vídeo i hem elaborat una aplicació informàtica que, un cop instal·lada a l’ordinador de l’usuari, s’activa una o dues vegades al dia mostrant 4 dels 26 vídeos que composen aquest programa d’exercicis. Per instal·lar el programa, anau a la pàgina i seguiu les instruccions (només es pot instal·lar dins la UIB).

Han participat en el present projecte:

  • Dra. Iosune Salinas, professora contractada doctora del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB, fisioterapeuta i especialista en ergonomia.
  • Dr. Santiago Hernández Allès, tècnic superior de prevenció (Servei de Prevenció de la UIB).
  • Sra. Maribel Taroncher, tècnic bàsic de prevenció (Servei de Prevenció de la UIB).
  • Sra. Margalida Terrassa, metgessa del treball (Servei de Prevenció de la UIB).
  • Sra. Antònia Ferrer, tècnica superior (Servei de Prevenció de la UIB).
  • Servei de Recursos Audiovisuals de la UIB.
  • Centre de Tecnologies de la Informació (CTI).