Beneficis de l'esport

Beneficis de l’exercici físic 1

En diversos estudis s’ha vist que les persones físicament inactives tenen més risc de desenvolupar hipertensió o diabetis no insulinodependent, que són factors de risc cardiovascular. Per altra banda, l’exercici físic té un efecte beneficiós sobre el metabolisme de les lipoproteïnes i els hidrats de carboni, com també sobre les xifres de tensió arterial.

Nombrosos estudis demostren l’existència d’una correlació positiva entre l’exercici físic i el benestar físic i mental, com també una major esperança de vida, que es troba tant en homes como en dones i en totes les etapes de la vida.

foto

L’exercici físic està inversament relacionat amb la mortalitat per malalties cardiovasculars, i amb la mortalitat general. Mentre que la inactivitat física ha estat associada amb diverses malalties cròniques, les persones que fan una vida sedentària presenten malaltia coronària amb una freqüència dues vegades major que les persones físicament actives, la freqüència d’hipertensió augmenta d’un 35 a un 52 per cent, i igualment s’ha descrit major risc de malalties digestives, respiratòries, osteomusculars, fonamentalment osteoporosi, augment de resistència a la insulina i diabetis mellitus no insulinodependent, i major incidència de càncer de còlon i mama.

Determinar en quina mesura l’exercici físic contribueix a la salut no és fàcil. Les persones que realitzen un exercici físic habitual són les que es troben en millor forma física, consumeixen menys alcohol, tabac i drogues, fan una dieta més sana i entre elles hi ha una menor prevalença de l’obesitat.

L’efecte protector de l’exercici físic està en gran part explicat per la forma física. La pràctica regular d’exercici físic s’associa a una disminució de la mortalitat global i a un augment de l’esperança de vida en més de dos anys sobre la mitjana poblacional.

foto

Els beneficis de l’exercici físic estan molt ben documentats i els podem resumir en:

1. Beneficis generals:

 • Augment de l’esperança de vida
 • Augment de la capacitat de feina
 • Beneficis mentals: contra la depressió o l’ansietat
 • Beneficis socials
 • Millora de la resposta immunitària
 • Menor freqüència de càncer
 • Beneficis econòmics

2. Beneficis cardiovasculars:

 • Augment del consum d’oxigen
 • Disminució de la freqüència cardíaca en repòs i en exercicis submàxims
 • Reducció de la tensió arterial en repòs
 • Necessitats més baixes d’oxigen al miocardi
 • Menors valors de tensió arterial per a esforços
 • Augment del llindar d’esforç per a símptomes coronaris
 • Major eficàcia del miocardi
 • Disminució del risc d’arítmies ventriculars
 • Augment de la xarxa col·lateral coronària

3. Beneficis metabòlics:

Increment del colesterol lligat a les lipoproteïnes d’alta densitat (cHDL)

 • Millor utilització dels greixos
 • Disminució dels triglicèrids
 • Disminució del greix corporal
 • Disminució de la necessitat d’insulina i augment de la tolerància a la glucosa

4. Beneficis osteomusculars:

 • Increment de la densitat òssia, millora de l’osteoporosi
 • Augment de la força
 • Millora de la mobilitat: artritis, artrosi
 • Augment de la capil·larització del múscul
 • Millora de l’estructura dels lligaments i tendons: augment de l’amplitud de moviment articular

5. Altres:

 • Disminueix l’agregació plaquetària
 • Incrementa la fibrinòlisi
 • Redueix la possibilitat de trombosis

foto

¿ Algunes dades interessants. L’exercici físic

 • redueix el risc de patir malalties cardiovasculars o càncer de còlon fins a un 50%
 • redueix el risc de patir diabetis de tipus II en un 50%
 • contribueix a prevenir i a reduir la hipertensió, que afecta la cinquena part de la població adulta del món
 • contribueix a prevenir i a reduir l’osteoporosi, i a reduir així el risc de fractura de maluc en la dona fins a un 50%
 • ajuda a prevenir o a controlar, especialment entre els nins i joves, els comportaments de risc com el consum de tabac, alcohol i altres substàncies, els règims alimentaris poc saludables o la violència
 • ajuda a controlar el pes i disminueix el risc d’obesitat en un 50% en comparació amb les persones amb formes de vida sedentàries.

separador

1 Text elaborat per:
Dr. Antoni Aguiló Pons
Grup de recerca Estils de Vida i Salut
Universitat de les Illes Balears